Stadsdichter Beverwijk 2006 – Frits Smid

NZK

Dwars op mijn weg
Strekt een andere reis zich uit
Van Amsterdam naar Elders

Roest kleurt er de lucht
Schroefgeruis vult het water
Dat klotst tegen het land

Mijn geest haakt in een vlucht
Aan een scheepsanker, denkt over later
Dan botst de pont op de kant

 

De weg naar Wijk aan zee

Niemandsland met viaducten
Het fietspad golft
Het kronkelt noord
En strekt zich zuid
Gedachten dwalen
Trein met staalproducten

Tussen hekken bos beleven
De stilte heerst
Zelfs staal verstomt
Tot kettingruis
En fietspedalen
Tussenwijk traint hondeleven

Droom jezelf naar Wijk aan Zee
Hier tussen toen en later
Is later altijd leuk
Aan elk eind dezer weg
Is altijd wat te halen

 

Meerplein

Spaarzaam valt schaduw op autodaken
Het jaar vult zich met saai
En een weekje lawaai
Als kermisgangers braken

Met verwarring ben je bestraten
De parkeerwacht regeert
Waar je niets ambieert
Tot aankomst lijkt op verlaten

Dróóm toch Meerplein…
Van vroeger of later
Niet van kermis of kater
Maar van wat je wilt zijn

Sleets na vijftig droge jaren
Onbekommerd navelstaren
Ook in herinnering

Er is ooit een toekomst beloofd
Toen het havenlicht werd gedoofd
Zonder verwondering

 

Westerlaan in 4 seizoenen

Een stille koker
Sluipverkeerd
Baksteenverweerd
Bladbedektwegdek

Éénrichtingsdrift
Onevenheid
Onenigheid
Winterwitkoudhout

Wolkenluchtige
Zonnestraal
Spreekt dakpantaal
Beknopte bomen verdichten zich

Trage dagen
Trage uren
Warme muren
Avondrood uit een potje

Op mijn balkon

 

Bazar

Sticht een handelsanarchie!
En zie:
Alles nieuw
Alles oud

Ramsjantiek in felle kleuren
Kruidengeuren
Tweedehands
Onderhands

Bijt dan, hondje Batterij!
Draai om mij!
Demonstreer
Je tekeer!

Stereotorenhistorie
Brult de glorie
Van talentloos
Talent

Een langgezochte schat…
Openbaart zich
Aan je hart….
Hoeveel?

Sjonnies in leer en Tilburgse Turken
Prijzen hun jurken
Aan nepblond
Voorbijgepumpt
Onder kindergekrijs
Om ijs

Twaalf maal alles maal twaalf maal alles
En alles wijkt
In het weekend
Voor de Bazar

 

O.L. Vrouwe van Goede Raad

Ben je
De laatste vesting
Van de Galgenweg?

Je muren
Spreken van kracht
Van vervlogen geloof

Je uren
Tikken weg
Op de zadeldaktoren

Je banken
Te leeg
Om de preek nog te horen

Ken je
Die kleine jongen nog?
In die communiekleren?

Hij wou niets van je leren….
Hij wil alleen maar weten
Of een noodlot is te keren…