Organisatie

Programma’s met pit
De stichting Kunst & Cultuur Beverwijk (SKCB) werd opgericht in 2001. Doel was – en is nog steeds – om met kunstzinnige en culturele programma’s de bijzonderheid van deze regio te benadrukken. Niet uit sentiment of blinde adoratie. Nee, het gaat ons om een nieuw licht op vanzelfsprekende en vertrouwde zaken als de stad, het regionale landschap (de binnenduinrand, de industrie en de polder) en het erfgoed. We verbinden die drie het liefst met hedendaagse kunst, zodat er een sterk pact ontstaat. Neem onze eigen versie van de jaarlijkse Gedichtendag. Of neem ‘En boven de polder de hemel’ in de Wijkermeer. Of ‘Wortels in de Wijk’, de groepsexpositie in de binnenduinrand. Of de uitgave van ‘Vol van Vurig Ideaal’, een dichtbundel met Hoogovenspoëzie. Onorthodoxe combi’s, daar houden we van.

Wat wil de Stichting?
De Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk wil kunstzinnige en culturele plannen ontwikkelen en uitvoeren én anderen ondersteunen en stimuleren om deze op touw te zetten. Dit op het gebied van film & fotografie, literatuur & poëzie, beeldende kunst, muziek en projecten.

Bestuur & werkgroepen
Vergaderen gebeurt eenmaal per maand door het voltallige bestuur. Daarnaast vergaderen we regelmatig in klein comité, zoals de werkgroep beeldende kunst, het DB, en de werkgroep literatuur. Ook nodigen we regelmatig derden uit om een onderwerp nader te bespreken en is er regelmatig contact met gemeente en bedrijfsleven.

De Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk bestaat uit een groep mensen die zich naast hun dagelijks werk voor de stichting inzetten. Alle bestuursleden en medewerkers verrichten hun werkzaamheden dan ook belangeloos en vrijwillig. Achter de schermen werken zij aan kwalitatieve en veelzijdige programma’s voor de gehele gemeenschap.

Het bestuur bestaat uit:
Peter van den Bos (penningmeester)
Jeroen de Wilde (voorzitter)
Truus Zonneveld (secretaris & projecten)
Ina Zwart (beeldende kunst)