Organisatie

DSC_0671_bew_1

Kan het niet inspirerender, kan er niet meer en kan het ook beter? Dat vroeg een club mensen zich af over het Beverwijkse culturele klimaat. Men miste nogal wat. In het bijzonder: een volwassen poppodium, een bescheiden theater, en een warmhartig kunst- en aankoopbeleid. In het algemeen: de waardering van de gemeente voor kunst en cultuur.
Dat was in 2000. Na een roerige avond in het café met gemeentepolitici, kunstenaars, muzikanten en andere belangstellenden werd besloten tot oprichting van een stichting. Maart 2001 werd de notaris aan de Zeestraat bezocht. En vanaf die dag bestaat de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk.

‘Vernieuwen en coördineren’, dat is de samenvatting van onze statuten. ‘Vernieuwen’ omdat het culturele leven van deze stad fris bloed kon gebruiken en coördineren omdat in deze stad véél meer gebeurt dan vaak wordt verondersteld.

Wat wil de Stichting?
De Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk wil kunstzinnige en culturele plannen ontwikkelen en uitvoeren én anderen ondersteunen en stimuleren om deze op touw te zetten. Dit op het gebied van film & fotografie, literatuur & poëzie, beeldende kunst, muziek en projecten.

Bestuur & werkgroepen
Vergaderen gebeurt eenmaal per maand door het voltallige bestuur. Daarnaast vergaderen we regelmatig in klein comité, zoals de werkgroep beeldende kunst, het DB, en de werkgroep literatuur. Ook nodigen we regelmatig derden uit om een onderwerp nader te bespreken en is er regelmatig contact met gemeente en bedrijfsleven.

Het bestuur bestaat uit:
Jan Aardenburg (fotografie )
Peter van den Bos (penningmeester)
José Schuijt (literatuur & poëzie)
Jeroen de Wilde (voorzitter)
Truus Zonneveld (secretaris & projecten)
Ina Zwart (beeldende kunst)