Stadsdichter 2015: Oproep persbericht

Voor het idee, de aardigheid en de eer

Wie wordt Stadsdichter 2015?

Beverwijk één jaar lang volgen en beschrijven in zes gedichten. Ingaan op bijzondere gebeurtenissen, de actualiteit, de heikele gemeentepolitiek of andere in het oog springende stadszaken of personen. Wie durft het aan? Wie doet ditmaal een gooi naar de titel Stadsdichter Beverwijk 2015? Voor het idee, de aardigheid en voor de eer. Voor de veertiende maal roept de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk inwoners van de IJmond op om  mee te doen aan de verkiezing voor  Stadsdichter Beverwijk.

De huidige Stadsdichter Michael Foekema treedt binnenkort af om binnen een maand plaats te maken voor zijn opvolger. In de afgelopen twee jaar gaf Michael een heel eigen draai aan zijn functie. Hij liet zien dat hij een scherp oog had voor typisch Beverwijkse aangelegenheden. Bijzonder was dat hij niet achter zijn bureau dichtte, maar dat hij op pad ging om een tijd lang min of meer verborgen fenomenen te volgen en daarover te dichten, zoals over de motorclub en de zwervende bierdrinkers rond de Stationsvijver. De nieuwe Stadsdichter staat het natuurlijk vrij om weer een heel eigen wending te geven aan het tweemaandelijkse stadsgedicht, maar hij kan zich in ieder geval laten inspireren door Foekema.

De nieuwe Stadsdichter krijgt de opdracht de stad te vangen in poëtische bewoordingen en/of in een scherp hekeldicht. En dat zesmaal per jaar. Voorwaarde is dat de in te leveren gedichten, zowel voor de verkiezing als daarna, over Beverwijk moeten gaan of typisch Beverwijkse zaken of personen moeten behandelen. Tegelijkertijd krijgt de Stadsdichter echter ook veel vrijheid. Hem of haar staat het vrij om zelf het precieze onderwerp te bepalen.

Kandidaten dienen voor 8 december maximaal drie en minimaal drie gedichten in te leveren. Op maandagavond 8 december buigt een jury zich over de inzendingen. Deze jury stelt op die avond, na het nodige gekrakeel en verhitte discussies, een voorlopige voorkeurslijst op. Op  donderdagavond 11 december worden alle inzenders verwacht in Cafe Camille om hun gedichten voor te dragen. De presentatie van de kandidaat-stadsdichters speelt een belangrijke rol bij de uiteindelijke uitverkiezing. Nadat alle kandidaten zich hebben gepresenteerd maakt de jury bij monde van wethouder Van Weel de uitslag bekend.

Gedichten kunnen worden aangeleverd bij info@kunstencultuurbeverwijk.nl onder vermelding van Stadsdichter 2015.