Het vierde gedicht van Stadsdichter Janneke Methorst

Het zwijgt en glijdt

Het stinkt en het pruttelt
het kreunt en het zucht
maar het gaat
want het gaat
al jaren zo

Klep omhoog
Klep dicht
De diesel gaat stromen
onderweg naar IJmuiden of terug
Zolang het steunt en bromt
gaat alles wel goed
want als er stilte is, liggen we stil

Maar na zo veel jaren
zwijgt de pont
Geen diesel, geen rook
geen lawaai, dat ook
gewoon dobberen rustig
naar de overkant
niks aan de hand
Want waar we heen gaan
gaan we weer
en weer
gaan we heen deinend, vechtend
onstuimig, zwijgend
Ongehoord maar nog altijd zo als gewend
maar nooit stemming onbekend
Het zwijgt en glijdt
zo ongewoon
vanaf heden
is de pont aan de stroom

Janneke Methorst
Stadsdichter Beverwijk 2021