Expositie ‘Beverwijkse vergezichten’

Expositie Stadsdichter & Stadsfotograaf

In 2001 stelde de stichting Kunst & Cultuur Beverwijk
voor het eerst een Stadsdichter aan.
Dit groeide uit tot een heuse traditie. Vanaf dat jaar werd
ieder jaar een nieuwe stadsdichter gekozen. Vorig jaar
leidde dit tot  het 100ste Stadsgedicht, geschreven door
Janneke Methorst, stadsdichter 2018.

Wat doet de Stadsdichter? Hij beschrijft de stad in al haar
hoedanigheden: de mooie en grimmige kanten, het romantische, het ruwe, het eigene, zeg maar alles wat Beverwijk uniek maakt.

In 2006 gingen poëzie en fotografie hand in hand, en werd aan
de stadsdichter een stadsfotograaf toegevoegd. De eerste jaren trokken die twee gezamenlijk op, later ging de fotograaf
een eigen weg. Het werk van stadsdichter en stadsfotograaf
is nu op deze tentoonstelling te zien.

Beide projecten worden begeleid en georganiseerd door de
stichting Kunst & Cultuur Beverwijk en fotografenclub ISOO.
Beide partijen zijn dan ook trots dat de gemeente Beverwijk
het initiatief nam om jaarlijks de pennenvruchten en foto’s
van de dienstdoende stadsdichter/stadsfotograaf in het
gemeentehuis te presenteren.

 Over Isa van Klaveren, stadsdichter 2019:
Isa van Klaveren beschrijft in haar gedichten onder andere de trek van vele Beverwijkse jongeren naar de grote stad, en het regelmatig opspelende verlangen om terug te keren. Bijna als de ganzentrek. Ook de Hoogovens en alles wat dit jaar speelde op het gebied van stikstof, grafietregen, geluidshinder en klimaatgedoe duikt af en toe in haar gedichten op. Soms indirect, soms direct. Samen met
illustrator Wies Tesselaar bracht zij Beverwijk sterk in beeld.

 

Gedichten op de expositie

Janneke Methorst, stadsdichter 2018
Het is niet zo snel goed             
(Honderdste stadsgedicht, december 2018)

Isa van Klaveren, stadsdichter 2019
Verder
Fabrieksmuziek en fluitenkruid
Gezicht op Beverwijk
Avondwandeling
Frons  
(Geschreven en uitgesproken ter gelegenheid
van de 4 mei-herdenking)

 

Persbericht ‘Beverwijkse vergezichten’
In Beverwijk krijgen dichters en fotografen de kans om mee te doen met jaarlijkse verkiezingen voor stadsdichter of stadsfotograaf.
In andere gemeenten in Noord-Holland kom je deze combinatie
zelden tegen. Alkmaar heeft een stadsdichter, net als Amsterdam en Den Helder. En Edam heeft bijvoorbeeld een stadsfotograaf.
De gemeente Beverwijk is er dan ook trots dat deze stad en
inwoners zowel in woord als in beeld wordt belicht. Vaak gebeurt dat achter de schermen. Vandaar dat de gemeente nu dichter en
fotograaf gul in het volle daglicht wil plaatsen.
Van 8 november 2019 tot en met 2 januari 2020 kan iedereen het stadhuis inlopen om de expositie ‘Beverwijkse vergezichten’
te bewonderen.
Met foto’s van stadsfotograaf Esther van Aalderen en gedichten
van Isa van Klaveren met illustraties van Wies Tesselaar.