Septembergras, werk van Leonard van Munster

Levenssappen in een bessenstruikkooi

Leonard van Munster, kunstenaar uit Amsterdam, wordt regelmatig
van zijn paard gebliksemd door de schoonheid van de natuur.
Maar minstens even verrukt is hij van de glazen apparatuur
die je doorgaans in laboratoria aantreft. Steriel, kwetsbaar en mooi.
Tel daarbij op dat hij zich de laatste maanden als een ware
Willy Wortel op de techniek van algenproductie heeft gestort,
dan moet je niet vreemd staan te kijken dat hij speciaal voor
Septembergras een wonderlijke buizeninstallatie ‘laat ontstaan’.
Hij plaatst deze tijdens de tentoonstelling in de bessenstruikkooi
in het park van Akerendam.

Door de glazen buizen van de installatie kolken straks lucht en
vloeistof. Voor Leonard staat die vloeistof voor de levenssappen,
voor de oorsprong van het leven, voor groei, bloei en
vergankelijkheid. De buizen wringen zich dwars door de begroeiing
heen van de struiken en planten. De lucht stuwt dan de vloeistof
voort en probeert het weg te duwen, waardoor er een boven- en
onderdruk ontstaat. Een soort eb en vloed. Maar dan kwetsbaar,
grillig en onvoorspelbaar. Net als de loop van ons leven.

 

Leonard van Munster Bessenkooi 2 aquarel schets