Dick Bestenbreurtrofee voor Jan Hille

Dick Bestenbreurtrofee foto Nora Wilbrink

foto: Nora Wilbrink

 Loftrompet voor Jan Hille

Een verbouwereerde Jan Hille kreeg zondag tijdens BUK een prijs uitgereikt. De Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk vond het de hoogste tijd dat de loftrompet werd gestoken voor deze oud-ambtenaar. Vandaar dat hij de tweejaarlijkse Dick Bestenbreur-wisseltrofee kreeg uitgereikt voor zijn inzet op cultureel gebied. Met een flinke bos bloemen erbij. Welverdiend, want zonder Hille had de gemeente Beverwijk niet zoveel gemeentelijke monumenten geteld.

De tweejaarlijkse Dick Bestenbreurtrofee wordt uitgereikt aan de man of vrouw die weinig in de kijker staat, zich niet op de borst klopt, maar die wel een onmisbare rol speelt op het gebied van kunst en cultuur in Beverwijk. En dat heeft Jan Hille zeker. Als de prijs er niet was, was hij voor hem uitgevonden, zo vond stichtingsvoorzitter Jeroen de Wilde. Want Jan Hille heeft zich de laatste jaren volop ingezet voor de monumenten van Beverwijk.

Daarin staat de stichting bepaald niet alleen. Joep Frerichs, voorzitter van het Historisch Genootschap, prijst Jan’s bijdrage aan de samenstelling van de gemeentelijke monumentenlijst. ‘Zonder Jan was die lijst niet zo uitgebreid. Hij heeft, samen met het Genootschap, bereikt dat er nu 110 beschermde monumenten op de lijst prijken. Voor een stad ter grootte van Beverwijk is dat redelijk veel, hoor! Dankzij Jan is het gevaar dat bijzondere gebouwen voor de stad verloren gaan tot een minimum teruggebracht.’ Maarten Dijkshoorn, voormalig wethouder, is vol lof over zijn inspanningen; waardeert zijn ijver voor cultuurhistorie in het algemeen en voor fort Aagtendijk en de pastorie op de Breestraat in het bijzonder. ‘Jan is een stille kracht, ook vaak onzichtbaar, maar wel een drijvende kracht en bovendien een doorzetter. Het is aan hem te danken dat de Monumentenprijs in het leven is geroepen voor trotse eigenaren die hun pand met zorg omringen.’

En Joke van der Aar, die 13 jaar lang met Jan Hille in de Monumentencommissie heeft gezeten, roemt zijn kennis. ‘Hij weet ongelooflijk veel.’ Ze is blij dat zijn inzet wordt erkend. ‘Een bescheiden, originele en creatieve man die zich zowel op het beleid richtte als op de praktijk. Bijzonder vind ik dat hij altijd uitging van de gebruiker c.q. bewoner van het monument. Jan is niet het type van ‘dit zijn de regels’, hij legt juist inlevingsvermogen aan de dag en bedenkt oplossingen om het monument te behouden én te gebruiken’.

Jan Hille is de zesde persoon die de trofee in ontvangst mocht nemen.

Wie gingen hem voor? Een illuster rijtje onderhand: Jan Camfferman, Jan van der Linden, Debora Vollebregt en Michiel Jansen. Han Veldhuijs kreeg de prijs postuum uitgereikt.