Stadsdichter 2015: Natasja Vermoten – Schreuder

Verwachtingsvol

winkelaar

Fietsenstalling

Het is niet de eerste keer dat Natasja Schreuder een poging deed om Stadsdichter Beverwijk te worden. In 2011 won ze al eens de aanmoedigingsprijs (éénmalig bewijs van uitzonderlijk talent), dit jaar legde ze  met superieure poëzie beslag op de functie Stadsdichter voor het jaar 2015. Natasja publiceerde eerder dit jaar haar debuutroman ‘Mama zei dat ik zou sterven’.
Het winnende gedicht.

Laatste buiging

Onze iep wordt geslacht voor 5 platanen,
een gehele persconferentie belegd op één boom.
We kijken toe en hoe anders,
de bijl is al gevallen, de gemeente reeds op stoom.

Op het kruispunt van zijn leven
plotseling een randgeval,
terug gegroeid zoals elke oude bes betaamt
toppen sterven en kronen moeten terug op stal.

Als je het hebt over toeschouwers
dan was hij een trouwe,
evenwichtig deed hij 100 jaar aanschouwen
maar is inmiddels enkeltje op retour.

Van wortel tot kruin kon geen code hem kraken
zijn stam statig en in evenwicht,
Het kluiten fundament om vele data heengeslagen
de ouderdom die gaf hem het aangezicht.

Nu de blaadjes van de boom gaan vallen
groen, links, rechts en doorgewaaid democraat,
Verbetering, veiligheid en pragmatisch van behoud
hij stond, hij staat, de wind in de nerven van zijn gelaat.

En met zijn laatste buiging,
komt het afscheid.