2012 Kunstroute ‘Kunst in de Kerk, een bedevaart door Beverwijk’ persbericht

Eigentijdse, onorthodoxe bedevaart door Beverwijk Kunst in de kerk

Twintig kunstenaars uit de regio IJmond, van jonge dertigers tot jonge zestigers, exposeren op zaterdag 8 september in vier Beverwijkse kerken. Zij gingen graag in op de uitnodiging van de stichting Kunst & Cultuur Beverwijk om zich dit jaar te laten leiden door een religieus thema. Dat levert verrassend werk op. Van een voet in een monnikensandaal die oogt als een eeuwenoud kleinood of de trots van een archeologische werkgroep, tot een beeldengroep, opgetrokken uit witglanzende kunststof. Van een beschilderd drieluik geïnspireerd op het tweede Gebod tot enkele enorme met engelengeduld geborduurde banieren.

Kijk je met nieuwe ogen naar vertrouwde zaken, dan ontdek je vaak nieuwe, bijzondere invalshoeken. Dat ervoeren Saskia Sluiter en Ina Zwart, organisatoren van de jaarlijkse Atelierroute. Zij ontwikkelden voor de 11e editie van de Atelierroute een verrassend thema: de regionale religieuze cultuur. De kunstenaars van de Atelierroute werden uitgenodigd om zich te laten inspireren door de Beverwijkse kerkgebouwen en de legende van de heilige Agatha die onlosmakelijk is verbonden met Beverwijk. Al enkele maanden geleden zijn de twintig kunstenaars aan de slag gegaan voor deze expositie. Straks wordt bekeken in welk kerkinterieur de afzonderlijke kunstwerken het beste tot hun recht komen. Op zaterdag 8 september is iedereen van harte welkom om de tentoonstelling te bezoeken in de Agathakerk, de Doopsgezinde kerk aan het Meerplein, de Wijcker Swaen, en de Grote Kerk.

Bedevaart

En zo kunnen bezoekers als het ware een eigentijdse, onorthodoxe bedevaart maken door Beverwijk. Te voet. Want de kerken die de kunstwerken exposeren bevinden zich dichtbij elkaar. Volgens de organisatie sluiten de kunstenaars hiermee aan op een lang vergeten aspect van het middeleeuwse Beverwijk als bedevaartsoord.

Het mooie is dat Saskia Sluiter en Ina Zwart, die samen met Piet de Ridder en Diny van Ombergen deel van uitmaken van de werkgroep Beeldende kunst van de stichting Kunst & Cultuur, dit jaar jaar voor een leuke combi hebben gezorgd. Zij zochten voor hun initiatief samenwerking met de organisatie van de Open Monumentendag. In het weekend van 8 en 9 september wanneer monumenten vrij toegankelijk zijn, is ook deze Atelierroute gepland. Alleen op zaterdag 8 september openen vier gastvrije Beverwijkse kerken hun deuren voor de kunsten. De Grote Kerk, de Wijcker Swaen, de Doopsgezinde Kerk en de Agathakerk bieden ruimte aan de eerste groepsexpositie van kunstenaars uit deze regio.

Een poster met plattegrond wordt in de regio verspreid. De vier kerken zijn zaterdag 8 sept. van 11.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek.

Kunst in de Kerk: eigentijdse bedevaart

Honderdzestien kleine klokjes zonder wijzer, omlijst door een bloemtakje. Een voet in een monnikensandaal, ogend als een eeuwenoud kleinood of de trots van een archeologische werkgroep. Een beschilderd drieluik over het tweede Gebod. Een enorme banier, met engelengeduld geborduurd.

Dat is nog maar een kleine greep uit de groepsexpositie van 20 kunstenaars uit de IJmond. Kom op 8 september naar de vier Beverwijkse kerken die hun deuren hebben geopend voor kunstenaars en hun werk. Van 11.00 uur tot 17.00 uur is iedereen welkom in de Agathakerk, de Vermaning (Doopsgezinde kerk aan het Meerplein), de Wijcker Swaen, en de Grote Kerk. En maak zo je eigentijdse, onorthodoxe bedevaart door Beverwijk.
Te voet, want de vier kerken bevinden zich dichtbij elkaar.
Twaalfjarige muzikant
Ook enkele muzikanten uit Beverwijk hebben voor deze dag hun enthousiaste medewerking toegezegd. Zo bespeelt Ruud Jansen op het orgel in de Agathakerk en de Wijcker Swaen. Tijden nog onbekend. Liesbeth Roelse speelt van 11.00 uur tot 12.00 uur in de Doopsgezinde Vermaning, en de twaalfjarige (!) Alexander de Bie speelt van 11.00 uur tot 11.45 uur op het orgel in de Grote Kerk.

poster kunst in de kerk

Verslag

Een eigentijdse bedevaart in het oude bedevaartsoord Beverwijk: op Open Monumentendag zaterdag 8 september was het mogelijk. Drie kerken in het centrum van Beverwijk openden gastvrij hun deuren. Voor de 20 kunstenaars die er hun werk exposeerden en voor het publiek, dat de kunstwerken in een prachtig monumentale omgeving kon bewonderen. In de St. Agatha, de Wijcker Swaen en de Grote Kerk exposeerden Arno Bleeker, Ginny Bartolomee, Carla Ellens, Ernie Gerrits, Jacqueline Hoenselaar, Myra Huys, Anneke Kieft, Jan Kroeze, Paula Limmen, Tjarko van der Pol, Ellen van Putten, Peter Schelvis, Marianne Schouten, Saskia Sluiter, Jolanda Smits, Nini Tervoort, Ed Tromp, Annet Verplanke en Mica Zonneveld Jovic. De Vermaning kon het niet eens zijn met de keuze van het werk en vroeg ons de expositie weg te halen. Het werk van Rob Daniels was daardoor helaas niet te zien.

Vier olieverven op doek van Rob Daniëls

Deze vier doeken zijn ontstaan na dat ik in 2007 een pastiche heb gemaakt op het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. Na het schilderij in vieren gedeeld te hebben komen alle personen terug, op de ‘Christus figuur’ na, dus vier nieuwe doeken met daarop elk drie figuren. De figuren zijn afgeleid van de 12 apostelen De gestileerde strikjes refereren aan aureolen die in schilderijen uit de oudheid voorkomen en ook iets kunstmatigs hebben. De strik verwijst naar onschuld. Of minder onschuldig; je laten ‘strikken’. Dit zijn allemaal aspecten die tijdens het ontstaan zichzelf spontaan aandienden, dus niet van te voren bedacht. Ongetwijfeld zit er nog meer verborgen in deze schilderijen, dan ik zelf zou kunnen bedenken.

Als de doeken geluid zouden maken denk ik dat er muziek van Josquin Desprez, Palastrina, Dufay, Guillaume de Mauchaut en tijdgenoten uit zou komen. De grote componisten uit Renaissance en Middeleeuwen. Zowel sacraal als profaan.

Vermeldenswaardig is ook dat, voordat het thema ‘Pelgrimage‘ ter sprake kwam, ik zelf al, schetsen en een enkel schilderij gemaakt heb die gebaseerd zijn op het thema Pelgrimage, of misschien eerder nog een ‘Roadmovie op papier en canvas’, onder de naam ‘Tour de Bourgogne’.

Een serie tekeningen en schilderijen uitgaande van dit thema. Waarin ik mijn liefde voor Frankrijk, de Bourgogne, Middeleeuwen en Renaissance samen wil laten vloeien met onze eigen 21e eeuw.

Rob Daniëls

Het was een levendige dag. Een aantal werken, waaronder de Madonna’s van Paula Limmen en de werken van Tjarko van de Pol, Arno Bleeker en Jacqueline Hoenselaar bijvoorbeeld, bleken aanleiding tot een geanimeerde dialoog tussen de kunstenaars en het publiek. Zowel van de kerken als van de kunstenaars kregen we enthousiaste reacties. Al met al: een geslaagde manifestatie!